Jag är Daniel Thysell och jag är en av kursledarna.

Jag är också COO på Sigma Technology Consulting och konsult inom ledarskap och teamutveckling.
Let's connect on LinkedIn

Transforming Embedded. Det är mer än du ser här.

Transforming Embedded Insights